V I D E O   Onderwerp   P R I K K E L V E R W E R K I N G
 
Bio Bits 61    Prikkelverwerking
Niveau: 1 tl/h/v 3 vmbo
model van een zenuwcel

Beantwoord de volgende vragen tijdens de video:

1    Waarom geeft het lichaam op verschillende plaatsen prikkels van buiten door aan de hersenen?
2    In de huid komen we verschillende zintuigen tegen. Noem er vier.
3    Smaak kun je proeven met zintuigjes in een .......
4    Geluid bestaat uit trillingen van de lucht. Welk deel van het oor wordt het eerst in trilling gebracht als iemand luistert?
5    Welke orgaantjes geven de trillingen door aan het slakkenhuis?
6    Elk zintuigje van het slakkenhuis reageert op dezelfde toon. Juist / onjuist.
7    Waarvoor dienen reflexen?
8    Waarom zitten er pijnzintuigen in tanden en kiezen? Dat is toch niet handig?
9    Werken bij een plaatselijke verdoving de pijnzintuigcellen in een tand wel of niet?
 
Vragen voor na het bekijken van de video:
10        Leg uit hoe de kniepeesreflex werkt. Benoem daarbij in de juiste volgorde alle organen die de zogenaamde reflexboog passeren.