P R E S E N T A T I E S   Onderwerp   V O O R T P L A N T I N G    V A N    D E     M E N S
 
Aanvullende materiaal bij het Hoofdstuk over Voortplanting en seksualiteit
 
Niveau: 2 tl/h/v
 

De opdracht: een globale omschrijving
 
In een groepje van 3 personen ga je deze opdracht uitvoeren. Dat doe je in de klas en in de mediatheek. Ook andere plaatsen zijn denkbaar, bijvoorbeeld in de bieb, na schooltijd.
De bedoeling is dat er een presentatie gehouden wordt over een bepaald onderwerp dat met voortplanting en seksualiteit te maken heeft. De presentatie moet op een spreekbeurt lijken, alleen duurt deze veel korter, ongeveer 5 – 6 minuten.
Aan het begin van de presentatie ontvangt de docent een snelhechter met alle materialen, deze wordt samen met de presentatie beoordeeld voor een cijfer.
 
 
De voorbereidingen; hoe ga je te werk?
 
De eerste voorbereidingen. Stel jezelf en de anderen de volgende vragen:
 • Weet je wat je precies moet doen? (Dit vel goed bewaren en gebruiken.)
 • Welk onderwerp kies je van de lijst?
 • Hoe ga je het samen aanpakken?
 • Wie (slechts één persoon) gaat het presenteren?
 • Heb je al enige voorkennis van internet? Wie doet wat?
 • Wist je dat je een hiervoor een beoordeling krijgt?
 • Als je het onderwerp al weet en al een beetje met elkaar hebt afgesproken, wie wat doet, kun je verder gaan met de vervolgstappen:
   

  Vervolgstappen:

  • Voorbereiding in groepje: ga de paragrafen uit je boek die bij jouw onderwerp passen, eerst goed doorlezen.
  • Hou telkens een persoonlijk logboek bij; dat voorkomt narigheid achteraf.
  • Leg elkaar uit waar dat nodig is.
  • Maak een goede verdeling van de taken en houd rekening met het feit dat één persoon het allemaal moet gaan vertellen. Verdeel de taken dus in de juiste verhoudingen!
  • Zoek op internet (de aanvullende) informatie over jouw onderwerp. Bewerk zo nodig en bewaar het op je diskette (zelf meenemen).
  • Bewerk de tekst netjes, want aan het einde van de presentatie lever je deze ook in een snelhechter in. Het telt ook mee in de beoordeling.
  • Bespreek met elkaar wat je in de klas wil presenteren. Neem iets dat de toehoorders aanspreekt. Daarmee behoud je de aandacht. Houd de presentatie daarom kort maar boeiend voor de toehoorders. Zorg er daarom voor, dat je alleen de belangrijkste informatie die je gevonden hebt, laat horen.
  • Tijdens de presentatie mag je extra illustratief materiaal gebruiken. Daar moet je echter zelf voor zorgen.
  • Neem goed notie van wanneer jullie presentatie plaatsvindt.
  • Wanneer je vragen hebt, ga je naar je docent(e).
   
  De beoordeling:
   
  De beoordeling geschiedt op basis van:
  · Informatie; is deze waardevol en op niveau
  · Voordracht; is deze gedurende de 5 – 6 minuten boeiend voor iedereen
  · Snelhechter; is alle informatie compleet
  · Taken; zijn deze goed verdeeld
  · Logboek; is deze compleet en geloofwaardig ingevuld?
  · Extra; zijn er extra inspanning gedaan
   
  Veel plezier en succes bij het werken aan de opdracht.

  begin pagina  |