de natuur van juli

Wanneer je deze libelle doodstil nadert, lukt het om een macrofoto te maken. Misschien lijkt het alsof hij iets met zich meedraagt maar het is slechts de wasdraad waar hij op zit.
Lelies vinden het fijn om te zonnebaden. Wist je dat hun huidmondjes zich alleen maar aan de bovenkant bevinden? (Als ze aan de onderkant bevinden, zou de plant snel verdrinken....)
Bij een wandeling door een bos waar door Staatsbosbeheer wordt 'opgeruimd', liggen zo her en der wel eens doorgezaagde boomstammen.
Je kunt hier goed het verschil zien tussen het hout dat in het voorjaar gevormd is (lichte ringen) en hout dat in de zomer is ontstaan (donkere ringen). Samen tellen ze als één jaar, één jaarring.
Toevallig vloog deze waterjuffer zomaar ons woonkamer binnen en ging ze op de glazen tafel uitrusten. Net als libellen hebben ze vier vleugels, zodat ze behendig in de lucht kunnen stilstaan. Net als helikopters doen.
Sommige slakken zijn een ware plaag. Verschillende planten in de tuin zijn een mals en lekker hapje. Wil je echt van de slakken in je tuin af, stroom dan wat schelpengruis om de plant heen. Slakken vinden het daarop niet fijn kruipen.
De kleine berenklauw is een mooie plant om te zien. Vooral wanneer de bloemuiteinden zich ontvouwen als een ware paraplu.
Kijk echter uit met het sap van deze plant. Veel mensen zijn hypergevoelig voor de allergene stoffen die berenklauwen hebben. Kijk er dus niet van op als je na 12-24 uur opgezette ledematen hebt of stekende pijn in je ogen.