mijn natuur in januari

terug naar de natuur 

Zo, weer terug naar de natuur. De cultuur van de vorige maand beviel uiteindelijk niet zo. Volgegeten nog net niet, wel hebben we genoeg van al die lichtjes.

Dit is het uitzicht vanaf een begroeide vuilnisberg tussen Langenboom en Mill. Het is met het blote oog bijna niet te zien, maar in het midden zijn de rookpluimen van de centrale in Weurt te ontdekken en vlak daarbij de nieuwe hoogbouw (met de knik) aan de rand van Nijmegen-centrum. We praten dan over een afstand van ongeveer 16 kilometer (in vogelvlucht).

een zonnige zondag

Driekoningen (6 januari) 2008. Een zonnige zondag. Voor veel vogels aanleiding om elkaar op te zoeken en samen te scharrelen. Ze beginnen ook al opgewonden te raken. Hier zoeken ze naar voedsel dat mensen langs de Raam hebben achtergelaten voor de eenden en ganzen.

Meerkoeten zijn omnivoren (alleseters). Ze doen zich tegoed aan allerlei organismen, van waterplanten tot weekdiertjes en waterinsecten.

Let eens op de manier van lopen, dan herken je de beweging van een kip misschien een beetje. In het noorden van Nederland wordt hij daarom ook wel waterkip genoemd.

Meerkoeten zijn wat schuwer en komen pas weer aan wal als mens en/of hond weer verdwenen zijn. Deze foto is 10 keer ingezoomd, vandaar dat ik ze toch goed kon zien.

 

is dit een paartje? 

Zonder het te merken zwemt dit paartje in een ecologische verbindingszone. Dit is een strook, die natuurgebieden met elkaar verbindt, waarlang dieren en planten zich kunnen verplaatsen. Vooral de das, bepaalde vissen en steltlopers hebben hier voordeel van.

Vogels krijgen aan de oevers veel beschutting door riet en moerasvegetatie.

In de toekomst zullen allerlei kleine zoogdieren, vogels en amfibieŽn en libellen gaan verschijnen. In het water komt de gewone beekvis dan ook hopelijk weer terug.

 

 

kazemat 

In het landschap duiken in Nederland regelmatig kazematten op. Dit zijn kleine bunkers ter verdediging van bruggen en belangrijke verbindingswegen. En ook werden ze gebruikt om militairen te huisvesten.

Deze is al in 1936 aangelegd en kostte toen ongeveer Ä 10.000,- . Tijdens de oorlog moest de Graafse brug over de Maas gespaard blijven. De Duitsers konden zo hun transporten gedurende lange tijd vrijstellen. Op de bovenste van drie verdiepingen was een zwaar geschut dat bij een luchtaanval in september 1944 werd uitgeschakeld. Bij een deel van Operatie Market Garden konden de bevrijders vanuit het zuiden oprukken naar het noorden van Nederland. Grave was toen al bevrijd, de rest van Nederland moest eerst nog de hongerwinter in ...

Het woordje kazemat zal je wat vreemd in de oren klinken maar het is afkomstig uit het Spaans. Het woord 'casa armata' betekent 'bewapend huis'. Er werd namelijk veel munitie in bewaard.

Weet je ook wat het Duitse woord voor 'kazemat' is? Wel eens van een 'bunker' gehoord?

trekkende ganzen

Als je af en toe wat langer in de lucht tuurt, kun je nog steeds trekkende ganzen ontdekken. Misschien voelen ze een aanstaande koude periode voor deze streken aan en willen ze die voorblijven.

In Nederland verblijven iedere winter ongeveer 1,5 miljoen ganzen, meer dan waar ook in Europa. Op hun tocht uit Arctische gebieden strijken ze het liefst neer in weilanden.

Door in V-formatie te vliegen, hebben de vogels een grotere vliegcapaciteit. De ganzen die volgen, maken gebruik van de lift die volgt uit de vleugelslag van de voorganger. Tijdens het vliegen praten de ganzen met elkaar. De achterste ganzen moedigen de voorste aan om op snelheid te blijven. En dat kun je vaak horen als ze overvliegen.

Als een gans ziek wordt of gewond raakt en daardoor niet meer in staat is mee te vliegen dan zullen twee ganzen bij de zieke gans blijven totdat deze hersteld is of overleden. Samen zullen de ganzen trachten hun groep in te halen.

 

niet alles trekt

Deze ganzen kun je altijd aantreffen in het park van Grave. Eigenlijk is de groep veel te groot en bezorgen ze overlast aan broedende eenden en meerkoetjes.

Een ander probleem is de ganzenschijt. Door de grote hoeveelheid is het park zelfs op de paden niet lekker begaanbaar meer. Geen modder onder je schoen maar een plak groene 'spinazie'. Stinkt niet zo heel erg maar eenmaal droog gaat het er maar moeilijk vanaf.