Bij de vorming van geslachtscellen vindt er eerst meiose plaats. De kans op een jongen is even groot als op een meisje (50%).