0,1 micrometer (1000 angstrom)

10-7 meter

Veilig opgeborgen in de celkern bevinden zich enorm lange moleculen. Gespiraliseerde strengen DNA, zodanig samengevouwen, dat ze zo weinig mogelijk ruimte innemen. Zij bevatten de gegevens die gedrag en functie van een cel bepalen. Als er celdelingen plaatsvinden, wordt het DNA zorgvuldig gedupliceerd.

< terug  vooruit >