1.000 kilometer (1.000.000 meter)

106 meter

Een meer, gezien vanuit een lage baan rond de aarde. Zowel het meer als het vlakke land er omheen, zijn gevormd door de gletsjers uit de laatste ijstijd. Waar? Lake Michigan in de Verenigde Staten, het land dat het verst in het heelal doordrong. Zelfs vanaf deze hoogte, is er nauwelijks iets te zien van werk door mensenhanden.

< terug  vooruit >