Insuline en glucagon: leerschema
terug naar de oefening