V I D E O   Onderwerp   H A R T
 
Bio Bits 49    Het hart
Niveau: 2 tl/h/v
Niveau: 4 vmbo

 

 


Beantwoord de volgende vragen tijdens de video:

1    Waar ligt het hart en hoe wordt het beschermd?
2    Wat is de functie van het vocht tussen het hart en het hartzakje?
3    Waaruit bestaat een harthelft?
4    Welk verschil bestaat er tussen de boezems en de kamers als je kijkt naar de stroomrichting?
5    Waarom wordt de linkerkamer op de video de rechterkamer genoemd?
6    Waar brengt de lichaamsslagader (ook wel aorta genoemd) het bloed naar toe?
7    Waar liggen de hartkleppen?
8    Werken beide harthelften gelijktijdig of niet?
9    Het ritme van het slaan van het hart bestaat uit twee kloppen. Deze zijn van eerst de ene,  daarna van de andere harthelft. Dit is juist / onjuist.
10  Welk deel van het hart geeft het tempo van het kloppen van een hart aan?
11  Waarom gaat het hart sneller slaan als er gesport wordt? Noem twee redenen.
12  Naar welk orgaan gaat het bloed in een longslagader toe?
13  En naar welk orgaan als het bloed in de longader zit?
14  Welk verschil is er te noemen tussen de linker en rechterharthelft als je kijkt naar de hoeveelheid zuurstof in het bloed?
15  Hoeveel liter bloed gaat er in een minuut ongeveer door het hart heen?