V I D E O   Onderwerp   G E R A A M T E
 
Bio Bits 57   Geraamte
Niveau: 1 tl/h/v
Niveau: 3 vmbo

 


Beantwoord de volgende vragen tijdens de video:

1    Een tent blijft overeind doordat er een  ...... in zit.
2    Uit hoeveel verschillende botten bestaat het menselijk lichaam?
3    En op hoeveel plaatsen kunnen deze botten ten opzichte van elkaar bewegen?
4    Het geraamte geeft stevigheid maar beschermt ook bijvoorbeeld   ....
5    Bewegende delen van het geraamte worden ...... genoemd.
6    Waar zijn de botten stevig vergroeid?
7    Waaruit bestaat beenweefsel?
8    Als er belletjes in het zoutzuur omhoogkomen, dan lost het  ..... op.
9    Welke stof maakt bot broos?
10   Hoe heten de dunne plaatjes aan het einde van een bot?
11   Hoeveel % van het lichaamsgewicht wordt door de botten in beslag genomen?
12   Waar zit geel beenmerg?
13   Waar zit rood beenmerg?
14   Hoe kunnen botten zwaarder worden?
15   Wanneer verdwijnt er beenmateriaal?
16   Van waaruit start de genezing van het bot?
17   Welke delen of organen geven stevigheid aan een gewricht?
 
Vragen voor na het bekijken van de video:
 
18    Leg je antwoord van vraag 9 uit.
19    Welke functie hebben beenbalkjes?
20    Waarom zijn botten vaak hol?
21    Waarom is het botvlies zo belangrijk?
22    Welke voorbeelden van gewrichten zijn gedurende de video de revue gepasseerd?