V I D E O   Onderwerp   G E H O O R
 
Bio Bits 55    Gehoor
Niveau: 1 tl/h/v 3 vmbo
model van het oor

Beantwoord de volgende vragen tijdens de clip:

1    Hoe harder het geluid, hoe hoger / lager de golven.
2    De toonhoogte bepaalt het aantal golven. Dit is juist / onjuist.
3    Waaruit bestaat geluid?
4    Uit welke drie delen bestaat het oor?
5    Welk orgaantje wordt het eerst in trilling gebracht als iemand naar iets luistert?
6    Noem tenminste twee namen van de drie gehoorbeentjes.
7    Via welk venster komen de trillingen in het slakkenhuis terecht?
8    Hoe verder je het slakkenhuis binnen gaat, des te hoger zijn de tonen die er mee gehoord worden. Dit is juist / onjuist.
9    Elke toonhoogte heeft in het slakkenhuis zijn eigen plaats om ‘gehoord’ te worden. Juist / onjuist.