V I D E O  Onderwerp   E V O L U T I E
 
Bio Bits 70   Fossielen
Niveau: 2 tl/h/v -  3 vmbo
ammonieten

Fossielen
Fossielen zijn versteende overblijfselen van organismen of afdrukken van organismen in gesteenten. De meeste fossielen zijn ouder dan 10.000 jaar. Zowel planten als dieren kunnen fossiliseren. Een paleontoloog is een wetenschapper die zich met het bestuderen van fossielen bezig houdt.
 

Vragen:

1  Op welke twee manieren kunnen dode dieren geconserveerd worden voor musea?
2  Fossielen zijn overblijfselen van dieren of planten die al vaak eeuwen uitgestorven zijn. Een versteende rest van een dier is een fossiel. Deze bewering is juist / onjuist.
3  Welk gesteente werd er gevormd tijdens de Krijt-periode? Hoe lang is dat geleden?
4  Wat wordt er verstaan onder het "vrijprepareren" van skeletonderdelen?
5  Wat is een levend fossiel?
6  De nautilus is een voorbeeld van een levend fossiel. Kun je een ander levend fossiel noemen?