Home     Examen algemeen     Examenvragen maken tips     Examenprogramma     Examenvragen oefenen        Examens door de jaren

Bij het maken van het eindexamen moet je rekening houden met het volgende:

 A     Schrijf zo duidelijk mogelijk

      Niet leesbare antwoorden worden fout beoordeeld. Echt wel.

 

 B     Bij meerkeuzevragen:

 • Bij meerkeuzevragen geef je alleen de letter van het goede antwoord. Een uitleg en/of toelichting is hierbij niet nodig, dus je moet deze er ook niet bij zetten.
 • Gebruik bij meerkeuzevragen hoofdletters: A, B, C, D, enzovoort.
 • Er is altijd maar één antwoord het juiste antwoord.

 

 C     Over berekeningen:

 • Als een berekening gevraagd wordt, moet deze berekening er altijd bijstaan anders verdien je vaak geen punten.
 • Achter het berekende getal hoort de eenheid of eenheden te staan.
 • Het berekende getal mag niet nauwkeuriger of onnauwkeuriger zijn dan de getallen die gegeven zijn.

 

 D     Bij open vragen:

 • Je kunt tussen de antwoorden een regel overslaan. Dat maakt het geheel overzichtelijker.
 • Formuleer je antwoord zo zorgvuldig mogelijk.

  Voorbeeld 1
  vraag:
  Verschilt de turgor van de sluitcellen op de tijdstippen P en Q? Zo, ja is op tijdstip P de turgor kleiner of groter dan op tijdstip Q?

  antwoord dan:
  Bij P is de osmotische waarde groter ( en niet alleen: groter).


  Voorbeeld 2
  vraag:
  Leg uit waardoor de bezinksellaag van buisje 5 kleiner is dan die van buisje 3.

  antwoord dan:
  Omdat in buis 5 de osmotische waarde hoger is.

  en niet:
  Omdat daar de osmotische waarde hoger is.

 

 • Geef uitleg en toelichting altijd in volledige zinnen. Zinnen die 'lopen'.
 • Voor iedere vraag staat hoeveel punten je kunt behalen.
  Wanneer je voor een vraag meer dan 1 punt krijgt, moet je antwoord altijd meerdere "denkstappen" bevatten. Evenveel als het aantal punten dat je kunt behalen.
 • Controleer altijd of je dat ook gedaan hebt.
 • Wanneer je redenen of voorbeelden moet noemen, geef dan nooit meer redenen of voorbeelden dan gevraagd worden.
 • Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft er drie, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling geteld.
  Datzelfde geldt bij argumenten.

 

 E     Over de systematische aanpak van open vragen:

 • Koppel hetgeen je al over het onderwerp in de vraag weet, aan de vraag
  • Wat is het onderwerp? Gebruik daartoe de aanduiding bij de vraag.
  • Wat weet je van het onderwerp? Noem voor jezelf twee trefwoorden die bij dat onderwerp horen.
  • Gebruik indien mogelijk het informatieboek (voor Havo en VWO bijvoorbeeld Binas)
 • Probeer een nauwkeurig beeld te vormen van de vraag
  • Welke gegevens staan er in de inleiding van de vraag? Gebruik het kladpapier om voor jezelf het een en ander op een rijtje te zetten.
  • Staan er aanvullende gegevens in afbeeldingen, diagrammen en tabellen?
  • Staan er schuingedrukte woorden in de tekst, bijvoorbeeld meestal, altijd, op grond van? Denk dan extra goed na.
 • Geef antwoord op de vraagstelling
  • Kijk welke gegevens je nodig hebt, er zijn vaak meer gegevens dan je nodig hebt voor het antwoord.
  • Ga na wat er precies van je gevraagd wordt (leg uit, benoem, bereken).
 • Controleer of je antwoord hebt gegeven op de vraagstelling
  • Geef alleen een toelichting als daarom gevraagd is; schrijf geen dingen op die niet gevraagd zijn.
  • Antwoord zo nauwkeurig mogelijk. Een te algemeen of vaag antwoord levert vaak geen punten op.

 

 F     Over argumenten en beargumenteringen:

 • Soms staan argumenten in de tekst en soms moet je ze zelf bedenken. Argumenten zijn altijd gebaseerd op feiten of gegevens.
 • Vermeld altijd uitdrukkelijk of het een argument voor of tegen een bepaalde bewering is.
 • Maak altijd volledige zinnen voor het verwoorden van argumenten.

 

zootrack © 2021