Home     Examen algemeen     Examenvragen maken tips     Examenprogramma     Examenvragen oefenen   Examens door de jaren

En zo ziet het er bij ons uit als je zo direct examen gaat doen.....

 
Je kunt op internet veel informatie vinden als het om examens gaat.
Hieronder tref je links aan naar de bekendste sites:
 
www.examenblad.nl
www.examen.nl
www.eindexamen.nu
www.watmoetikleren.nl
www.watmoetikweten.nl
Vanaf examenjaar 2015 worden eindexamenkandidaten door het College voor Toetsen en Examens ge´nformeerd via mijneindexamen.nl.
Deze mobiele website/app biedt op maat informatie aan over het centraal examen.
Voorbeelden hiervan zijn het gepersonaliseerde examenrooster, te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname.
Ook algemene info, regels en tips zijn in de app te vinden.
Mijneindexamen.nl is optimaal voor de smartphone, maar ook geschikt voor gebruik in de klas (de laptop / digitaal schoolbord).
Op mijnexamen.nl krijg je meer informatie over onder andere:
- extra hulpmiddelen
- exameninformatie op het www
- je examen op de computer
- examenrooster
- examenhulpmiddelen
- slimme tips
- spieken en zo
- heb je een vraag of klacht? vertel het laks
- wanneer mag je herkansen of inhalen
- wat staat er straks op je cijferlijst?
- wanneer ben je geslaagd

 

Met de komst van mijneindexamen.nl is de papieren examenkrant vanaf 2015 komen te vervallen.