V I D E O   Onderwerp   E V O L U T I E
 
Bio Bits 68    Evolutie
Niveau: 2 tl/h/v 3 vmbo

Evolutie
Evolutie gebeurt heel geleidelijk. Bij evolutie ontstaan ingewikkeld gebouwde organismen uit eenvoudige organismen. Wetenschappers denken dat de soorten die nu voorkomen niet altijd bestaan hebben. Volgens de evolutietheorie ontstaan er nieuwe eigenschappen doordat er veranderingen van de erfelijke eigenschappen zijn. Door natuurlijke selectie ontstaan er nieuwe soorten. Charles Darwin is de grondlegger van de evolutietheorie.
 
Vragen:
 
1    Hoe noem je de geleidelijke verandering van de ene soort in de andere?
2    De opossums (uit Zuid Amerika) lijken in veel opzicht nog op de buideldieren zoals ze leefden vlak na het uitsterven van de dinosaurussen. Waarom is dit dier in de loop van de tijd niet veranderd, denk je?
3    Verklaar waarom er alleen in AustraliŽ kangoeroes voorkomen.
4    Waarom leven er op Antarctica geen buideldieren meer?
5    Waardoor ontstond er een "brug" tussen Noord en Zuid Amerika?
6    Welk gevolg had dit voor de grotere roofvogels en roofbuideldieren van Zuid Amerika?
7    Een bruine schutkleur helpt de beer om te overleven, hoewel hij geen natuurlijke vijanden kent. Door welke twee andere kenmerken kan een bruine beer goed overleven?
8    De ijsbeer is uit de bruine beer geŽvolueerd. Deze bewering is juist / onjuist.
9    Om welke twee redenen heeft een poolvos haar onder zín tenen?
10   De reuzenpanda heeft zich in de loop van de tijd moeten aanpassen aan het voedsel. Leg dit uit aan de hand van zín bouw.