V I D E O   Onderwerp   B L O E D
 
Bio Bits 63    Bloed
Niveau: 2 tl/h/v - 3/4 vmbo

 


Vragen:
 
1     Waarom wordt het bloed vergeleken met een vuilnisophaaldienst?
2     Noem twee stoffen die door het bloed van de cellen af en naar de cellen toe getransporteerd worden.
3     In welk soort bloedvaten pompt het hart het bloed?
4     Slagaders vertakken zich tot nauwere buizen. Worden hier stoffen aan de omringende cellen afgegeven, opgenomen of allebei?
5     In welke richting stroomt het bloed dat zich in aders bevindt?
6     Wat is de betekenis van de afkorting CO2?
7     Waardoor wordt de rode kleur van het bloed veroorzaakt?
8     Welke bloedcellen zien er uit als schijfjes? Wat is hun functie?
9     Waarom zijn de haarvaten niet nauwer dan de doorsnede van de rode bloedcellen? Leg je antwoord uit.
10    Hoe oud worden rode bloedcellen gemiddeld?
11    Wat brengt het bloed nog meer naar de cellen behalve zuurstof?
12    Er wordt evenveel zuurstof aangevoerd als dat er koolstofdioxide verdwijnt. Juist / onjuist.
13    Welke functie hebben witte bloedcellen?
14    Witte bloedcellen kunnen ook buiten de haarvaten treden. Geef twee redenen waardoor dit mogelijk is.
15    Door welke vaste bloedbestanddelen kan er bloedstolling optreden?
16    Wat houdt een bloedtransfusie in?
17    Wat is de naam van een spontane bloedstolling binnen een bloedvat?
18    Welk gevolg heeft dit voor de omringende cellen?
19    Wat is een hartinfarct?
20    Is een klein hartinfarct zelfherstellend? Ja / nee.
21    In de huid lopen ook heel veel bloedvaten. Welke functie heeft het bloed daar nog meer?
22    Hoeveel procent bloed kan zich in de huid bevinden? En hoeveel is dat ongeveer in liters? (Ga ervan uit dat een volwassen mens ongeveer 5 liter bloed heeft.)