"Aantal teken schommelt mysterieus"
Uit: de Gelderlander 4 augustus 2009
Thema: Ecologie
 
Vragen bij het artikel
1  Zoek op internet op bij welke groep dieren teken ingedeeld worden.
2  Waar komen volgens het artikel de meeste teken voor?
3  Op welke manieren kun je jezelf beschermen tegen een tekenbeet?
4  Welke mogelijk oorzaak kun je noemen voor de stijging van het aantal teken?
5  Teken kunnen de ziekte van Lyme overbrengen. Leg met behulp van internet uit hoe dit in zijn werk gaat.
6  Welke verschijnselen heeft een patiŽnt die de ziekte van Lyme heeft?
7  Zoek op internet op of er een verband is tussen klimaatveranderingen en het steeds vaker voorkomen van teken.