"De eikenprocessierups kruipt weer rond"
Uit: de Gelderlander 19 juni 2009
Thema: Ecologie / Mens en milieu
 
Vragen bij het artikel
1  De eikenprocessierups is het rupsstadium van een onopvallend nachtvlindertje. Verschillen de nachtvlinder en de rups wat betreft fenotype? En wat betreft genotype? Leg je antwoord uit.
2  Wanneer werkt preventief spuiten alleen maar in een bepaald stadium van de rups?
3  waarom wordt er vaak voor een andere manier dan spuiten gekozen?
4  Welke natuurlijke vijanden van de processierups worden er in het artikel genoemd?
5  Wat zou een reden kunnen zijn van het feit dat er nog geen natuurlijk evenwicht is tussen de aantallen rupsen en hun jagers?
6  Zoek op internet op waar de eikenprocessie vooral in Nederland voorkomt.
7  Ga naar www.natuurkalender.nl en geef kort uitleg over welke informatie gegeven wordt over de eikenprocessierups.