"Beter Leven-keurmerk"
Uit: NOS 19-10-2017
Thema: Ecologie / Mens en milieu
 
Vragen bij het artikel
1  Wat houdt het Sterren-systeem precies in?
2  Zoek op wat de visie is van de Dierenbescherming. Hebben zij ook bepaalde doelstellingen na te streven?
3  Hoeveel procent bedraagt de stijging van de consument sinds 2016 als je kijkt naar wat zij in 2017 uitgeven aan vlees en vleeswaren? Laat een berekening zien.
4  Hoeveel veehouders zijn er ongeveer in Nederland?
5  En hoeveel doen er mee met het keurmerk voor een beter leven?
6  Maken de veehouders die het Keurmerk verdienen deel uit van de intensieve veehouderij? Leg je antwoord uit.
7  Geef een aantal voor- en nadelen van de intensieve veehouderij.
8  Zoek op internet naar de prijzen van zogenaamde kiloknallers. Vergelijk deze met wat een boer voor een scharrelkip of varken krijgt. Gebruik hiervoor ook het slachtgewicht van de dieren.