"De landbouw verzilt"
Uit: de Gelderlander 30 mei 2009
Thema: Ecologie / Mens en milieu
 
Vragen bij het artikel
1  Leg de titel uit.
2  Nederland heeft een oppervlakte van 41.500 vierkante kilometer. Hoeveel keer de oppervlakte van Nederland is er wereldwijd aan landbouwgrond verzilt? Laat in je antwoord een berekening zien.
3  Wat is volgens het artikel de belangrijkste reden van verzilting?
4  Rijst, tarwe en bananen zijn de belangrijkste voedingsgewassen op aarde. Zoek op internet uit of rijst, net als tarwe, in de toekomst minder verbouwd kan gaan worden vanwege de verzilting.
5  Op welke manier gaan wetenschappers onderzoeken of zij een tarwesoort kunnen verkrijgen die beter tegen een zout milieu kan?
6  Op welke manier  van voortplanting kan de aardappel beter bestand worden gemaakt tegen een zouter milieu, geslachtelijke of ongeslachtelijke voortplanting?
7  Boeren gebruiken vaak pootaardappels voor het inzetten van een nieuw veld. Leg uit welke twee voordelen dit voor de boer oplevert.
8  Waar komt de aardappel oorspronkelijk vandaan? Zoek m.b.v. internet op wanneer de aardappel als voedingsgewas in Europa ingevoerd is.
9  Planten moeten zich aan allerlei omstandigheden aanpassen. Zo zijn er biotische en abiotische factoren te noemen. Geef van elke factor een voorbeeld.
10  Leg uit hoe je, door meer zoutresistente gewassen te maken, kunt besparen op zoetwater.
11  Wat zijn halofyten?
12  In Nederland zijn zeekraal en lamsoor bekende planten die in een zout milieu kunnen leven en als voedsel voor de mens dienen. Zoek m.b.v. internet enkele andere kenmerken van deze twee planten en waar ze vooral voorkomen.
13  Iemand die een huisje aan zee heeft, denkt slim te zijn. In een droge zomer zonder neerslag gebruikt hij zeewater i.p.v. kraanwater om zijn planten in de tuin te besproeien. Wat gebeurt er precies met een plant als je die gedurende langere tijd teveel zout water geeft? (Eventueel opzoeken.)