"Downtest zonder punctie"
Uit: de Gelderlander 17 december 2009
Thema: Voortplanting en seksualiteit, Erfelijkheid
 
Vragen bij het artikel
1  In welke fase van de embryonale ontwikkeling spreekt men van een embryo en wanneer van een foetus?
2  Noem tenminste drie lichamelijke kenmerken van mensen met het syndroom van Down.
3  Wat is er aan de hand met de geslachtscellen van een van de ouders van een kind met Down?
4  Via welke celdeling ontstaan geslachtscellen?
5  Met behulp van een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie kunnen testen gedaan worden. Hoe gaan beide in zijn werk? Vanaf welke periode kan de een, vanaf welke periode kan de ander uitgevoerd worden? Wat zijn de risico's?
6  Hoe werkt de nieuwe test op het voorkomen van het syndroom van Down?