"Eendenkroos als alternatief veevoer"
Uit: de Gelderlander 12 december 2009
Thema: Ecologie, Mens en milieu
 
Vragen bij het artikel
1  Eendenkroos is het gevolg van een soort van waterverontreiniging. Wat is de juiste biologische term voor deze soort waterverontreiniging?
2  Is de groei van eendenkroos het gevolg van een toename van de koolstofdioxide in de dampkring? Leg je antwoord uit.
3  Welke twee voedingsstoffen zijn vooral de oorzaak van de groei van eendenkroos?
4  Op welke manier komen de bij vraag 3 bedoelde stoffen in het milieu terecht?
5  Zorgen deze stoffen voor de groei van algen of wordt de groei van algen hierdoor tegengehouden?
6  Wat is het directe gevolg voor onderwaterplanten wanneer eendenkroos zich enorm uitbreidt?
7  Bepaalde vissoorten zoals brasem die watervlooien eten breiden zich uit als roofvissen ze niet kunnen zien in troebel water. Watervlooien eten algen. Leg uit dat roofvissen die brasem niet vangen meer leidt tot algengroei.
8  Algen groeien snel, evenals eendenkroos. Als algen doodgaan, komen er grote hoeveelheden organische stoffen in het water. Welke groep organismen gaan zich als gevolg hiervan snel vermeerderen?