"Schapen tussen de Overasseltse vennen"
Uit: de Gelderlander 5 juni 2009
Thema: Ecologie / Mens en milieu
 
Vragen bij het artikel
1  Welke term wordt er in de biologie gebruikt voor het proces waarbij er op een natuurlijke wijze soorten zich opvolgen?
2  Wat wordt verstaan onder 'drukbegrazing'?
3  Noem twee biotische factoren waar heidesoorten aan onderhevig zijn.
4  Zonnedauw is een klein plantje bekend is als vleesetend plantje. Welke voedingsstof krijgt Zonnedauw met de vertering van bijvoorbeeld een vliegje binnen, wat andere niet-vleesetende planten niet binnenkrijgen?
5  Hoe kunnen schapen er de oorzaak van zijn dat er op de plaatsen waar ze grazen nieuwe planten ontstaan?
6  Hagedissen zijn reptielen. De soort die in de vennen voorkomt, is levendbarend. OP welk manier planten de meeste andere hagedissen zich voort?
7  AmfibieŽn zijn voor hun voortplanting afhankelijk van de aanwezigheid van water. Leg dit kort uit.
8  De amfibieŽn die in de vennen leven, kruipen in de winter weg in de modder. Daar is het minder koud dan aan het oppervlak of boven water op het land. Met welk orgaan of welke organen haalt een ingegraven amfibie dan adem?