"Bedreigde vogels krijgen het steeds moeilijker"
Uit: de Gelderlander 26 november 2009
Thema: Ecologie, Mens en milieu
 
Vragen bij het artikel
1  Leg uit wat er verstaan wordt onder biodiversiteit.
2  Wat is een 'mainport'?
3  Wat is de reden waarom er in Nederland zoveel trekvogels op doorreis zijn?
4  Welk soort vogels zullen door de klimaatveranderingen meer in Nederland voor gaan komen? Leg je antwoord uit.
5  Soms kom je in een weiland de scholekster tegen. Deze vogel komt van nature heel ergens anders voor. Zoek op internet op waar deze vogel normaal leeft en wat zijn voedsel is. Leg uit hoe deze vogel aangepast is aan zijn voedsel.