"Afschot helft herten Veluwe"
Uit: de Gelderlander 3 oktober 2009
Thema: Ecologie, Mens en milieu
 
Vragen bij het artikel
1  Met hoeveel procent moet het aantal herten tot 2010 verminderd worden? Laat een duidelijke berekening zien.
2  Welke redenen worden er in het artikel genoemd om de herten af te schieten?
3  Wat is de reden geweest waarom het aantal herten in een betrekkelijk korte tijd zo in omvang kon toenemen?
4  Om welke reden worden kalfjes afgeschoten en niet de oudere dieren?
5  Afgeschoten herten gaan naar de poelier. Zoek op internet uit wat een kilogram hertenbiefstuk kost.
6  Kadavers van afgeschoten herten blijven achter in de natuur. Welke groep van organismen hebben hier direct voordeel van? Kies uit consumenten, producenten of reducenten.
7  Uit welke twee groepen bestaan de organismen die je bij raag 6 hebt geantwoord?
8  Bij het ontbindingsproces worden stoffen omgezet in andere stoffen. Kies uit de juiste bewering:
    A  organische stoffen worden omgezet in andere organische stoffen
    B  organische stoffen worden omgezet in anorganische stoffen
    C  anorganische stoffen worden omgezet in andere anorganische stoffen
    D  anorganische stoffen worden omgezet in organische stoffen