"Bever rukt van twee kanten op langs Maas"
Uit: de Gelderlander 1 september 2009
Thema: Ecologie, Mens en milieu
 
Vragen bij het artikel
1  Waardoor kwam de bever niet meer in Nederland voor?
2  Wat is een vistrap, hoe werkt een vistrap en waarom worden er vistrappen in het landschap aangelegd?
3  Noem een tenminste drie biotische en drie abiotische factoren die een rol spelen in het leven van de bever.
4  Bevers zijn zoogdieren die uitstekend kunnen zwemmen. Op welke manier ademt een bever onder water?
5  Noem een aantal aanpassingen van de bever aan zijn milieu.