"Betere bestrijding blauwalg"
Uit: de Gelderlander 4 augustus 2009
Thema: Ecologie / Mens en milieu / Opslag, afweer en bescherming
 
Vragen bij het artikel
1  De naam blauwalgen is een misleidende naam. Leg dit kort uit.
2  Welke abiotische factoren spelen een grote rol bij het ontstaan van blauwalg?
3  Wat houdt de methode Flock & Lock in?
4  Welke lichamelijke klachten kunnen mensen krijgen wanneer zij zich recreŽren in wateren met blauwalg?
5  Lurling heeft het over een toekomstige  toepassing van de methode bij grintgaten. Waarom speciaal grintgaten, denk je?