"Mexicaanse griep"
Uit: de Gelderlander 8 augustus 2009
Thema: Opslag, afweer en bescherming
 
Vragen bij het artikel
1  Noem een aantal plaatsen waar mensen dicht op elkaar zitten.
2  Waarom verwacht men pas na de zomervakantie van 2009 een uitbreiding van het aantal griepgevallen?
3  Op welke manier moeten mensen er achter komen dat ze de Mexicaanse griep hebben als hen ontraden wordt om naar een huisartsenpost te gaan?
4  Inmiddels zijn er al doden te betreuren die besmet waren geraakt met het griepvirus. Welke mogelijke oorzaak kun je noemen dat die mensen toch zijn komen te overlijden?
5  Hoe is het te verklaren dat je twee keer van dezelfde griep ziek kunt worden?
6  Welke groepen komen het eerst in aanmerking voor inenting?
7  Is er bij inenting sprake van een passieve of actieve immunisatie?
8  Wordt er dan een serum ingespoten of een vaccin?
9  Op welke manieren kun je de kans op het krijgen van het griepvirus verlagen? Noem tenminste vier manieren.
10  Kijk op de site van het RIVM: www.rivm.nl . Zoek op hoeveel griepgevallen er momenteel in Nederland zijn. Reken uit om hoeveel procent van de bevolking dat betreft.
11  Wanneer is er sprake van een epidemie en wanneer van een pandemie?