"Oorlog in de Hollandse natuur"
Uit: de Gelderlander 23 mei 2009
Thema: Ecologie / Mens en milieu
 
Vragen bij het artikel
1 Welke drie problemen worden er in het artikel belicht?
2 Cabomba (Waterwaaier) is een plantje dat sinds 1986 in de Nederlandse oppervlaktewateren voorkomt. Het wordt veel verkocht voor in aquariums. Welke twee eigenschappen maken deze plant wel aantrekkelijk voor veel mensen?
3 Bij welk proces ontstaat er zuurstof in een waterplant?
4 De tijgermug veroorzaakt knokkelkoorts. Leg uit hoe besmetting met knokkelkoorts plaatsvindt.
5 Wat zijn de verschijnselen van knokkelkoorts en hoe kan deze tropische ziekte bestreden worden?
6 De Pallas eekhoorn is een voorbeeld van een diersoort die naar Nederland is gehaald en in de natuur gedumpt werd. Geef twee redenen voor het
'dumpen' van dieren.
7 Inheemse lieveheersbeestjes moeten het veld ruimen voor bijvoorbeeld een Aziatische soort. Wat wordt er verstaan onder inheemse soorten? Hoe worden soorten genoemd die zich vanuit het buitenland in Nederland vestigen?
8 In de tekst worden verschillende diersoorten genoemd. Deze kunnen een voedselketen / voedselweb vormen. Maak een juiste voedselketen met de gegevens uit het artikel.
9 Zoek op internet op in welke mate de plant Ambrosia een verergering van hooikoorts kan veroorzaken.
10 Op welke manier kan voorkomen worden dat bepaalde plantensoorten zich in Nederland gaan vestigen?
11 Probleem nummer 1 schijnt de muskusrat te zijn. Zoek m.b.v. internet op wat de redenen zijn.
12 Noem drie biotische en drie abiotische factoren die ervoor zorgen dat planten en dieren zich in Nederland kunnen vestigen.